Středa po 12. neděli v mezidobí B – 1 Sa 19, 8-17

8Znovu došlo k válce. David vytáhl, aby bojoval proti Pelištejcům. Způsobil jim tak velkou porážku, že před ním utíkali. 9Na Saula ovšem padl zlý duch od Hospodina. Pobýval tehdy ve svém paláci, v ruce měl kopí a David hrál rukou na loutnu. 10Saul chtěl Davida přibodnout kopím ke stěně. Ten ale před Saulem uhnul, takže Saul přibodl kopí do stěny. David té noci utekl a zachránil se. 11Saul poslal k Davidovu domu posly, aby ho střežili a ráno jej usmrtili. Avšak Davidovi jeho žena Míkal oznámila: Jestliže si této noci nezachráníš život, zítra budeš mrtev. 12Míkal spustila Davida z okna a on vyšel, utekl a zachránil se. 13Míkal vzala domácího bůžka, položila ho do postele, roušku z kozí srsti položila do hlav a přikryla oděvem. 14Když poslal Saul posly, aby Davida zajali, řekla: Je nemocen. 15Saul ovšem ty posly poslal, aby se na Davida podívali. Řekl: Přineste mi ho na posteli, abych ho mohl usmrtit. 16Když poslové přišli, uviděli, že na posteli je domácí bůžek a rouška z kozí srsti v hlavách. 17Saul se potom Míkal zeptal: Proč jsi mě takto podvedla a propustila jsi mého nepřítele, aby se zachránil? Míkal Saulovi odpověděla: On mi řekl: Propusť mě. Proč bychměl usmrtit?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: