Středa po 1. neděli v době postní A – Mt 18, 10-14

10„Dávejte si pozor, abyste nepohrdli ani jedním z těchto maličkých. Neboť vám pravím, že jejich andělé v nebesích stále hledí na tvář mého Otce, který je v nebesích. 11Vždyť Syn člověka přišel zachránit, co zahynulo. 12Co myslíte? Kdyby nějaký člověk měl sto ovcí a jedna z nich by zabloudila, nenechá těch devadesát devět na horách a nevydá se hledat tu, která bloudí? 13A stane-li se, že ji nalezne, amen, pravím vám, že se z ní raduje víc než z těch devadesáti devíti, které nezabloudily. 14Právě tak není vůle vašeho Otce. který je v nebesích, aby zahynul jediný z těchto maličkých.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: