Sobota před Trojicí C – Př 4, 1-9

1Synové, slyšte otcovo naučení, pozorně naslouchejte, abyste poznali rozumnost. 2Vždyť vám dávám dobrou nauku, moje poučení neopouštějte. 3Když jsem byl synem u svého otce, útlým jedináčkem pro svou matku, 4učil mě a říkal mi: tvé srdce uchopí má slova, zachovávej mé příkazy a budeš žít. 5Získej moudrost, získej rozumnost! Nezapomínej a neodvracej se od řečí mých úst! 6Neopouštěj ji a bude tě chránit, miluj ji a bude tě střežit. 7Počátek moudrosti je: Získej moudrost! Za všechno své vlastnictví získej rozumnost. 8Vysoce si jí važ a vyvýší tě; když ji obejmeš, poctí tě. 9Vloží na tvou hlavu půvabný věnec, předá ti krásnou korunu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: