Sobota před Trojicí A – Jb 38, 22-38

22Přišel jsi snad ke skladům sněhu? Uvidíš snad sklady krup, 23které jsem ušetřil pro čas soužení, pro den bitvy a boje? 24 Kudy vede ta cesta, kde se rozděluje světlo, odkud se rozptyluje po východní zemi vítr? 25Kdo vymezil koryto povodni a cestu pro hromobití, 26aby seslal déšť na zemi bez lidí, na pustinu, v níž člověka není, 27aby napojil místo zkázy a zpustošení a dal vzrůst výhonku trávy? 28Má snad déšť otce či kdo zplodil krůpěje rosy? 29Z čího lůna vyšel led a kdo porodil nebeské jíní? 30Voda tuhne jako kámen a povrch hlubiny se uzavírá. 31Dokážeš snad spoutat uskupení Plejád či rozvázat pouta Orionu? 32Můžeš snad v pravý čas vyvést hvězdy zvěrokruhu či vést Medvěda spolu s jeho mláďaty? 33Znáš snad nebeská ustanovení? Zdalipak ustanovíš na zemi Jeho dohled? 34Můžeš snad pozvednout svůj hlas k oblaku, takže tě přikryje spousta vod? 35Vypustíš snad blesky, takže se dají do pohybu? Budou ti hlásit: Tady jsme? 36Kdo vložil do ibisů moudrost či kdo dal kohoutovi rozumnost? 37Kdo díky své moudrosti spočítá oblaka, kdo vyprázdní nebeské měchy, 38když prach odlijí v slitinu a hroudy se sklíží?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: