Sobota před 9. nedělí v mezidobí C – L 4, 31-37

(Ježíš) 31Sestoupil do galilejského města Kafarnaum a učil je v sobotu. 32A byli ohromeni nad jeho učením, protože jeho slovo bylo pronášeno v pravomoci. 33V synagoze byl člověk, který měl ducha nečistého démona; i vykřikl velikým hlasem: 34„Ach, co je ti po nás, Ježíši Nazaretský? Přišel jsi nás zničit? Znám tě, kdo jsi: Svatý Boží.“ 35Ježíš mu pohrozil: „Umlkni a vyjdi od něho!“ A démon jím mrštil doprostřed a vyšel od něho, aniž mu jakkoli uškodil. 36Na všechny padl úžas a říkali si mezi sebou: „Jaké je to slovo, že v pravomoci a síle přikazuje nečistým duchům, a oni vycházejí?“ 37A zpráva o něm se šířila do každého místa okolní krajiny.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: