Sobota před 9. nedělí v mezidobí B – J 7, 19-24

19 Nedal vám Mojžíš Zákon? A nikdo z vás Zákon neplní. Proč mne usilujete zabít?“ 20 Zástup odpověděl: „Máš démona! Kdo tě usiluje zabít?“21 Ježíš jim odpověděl: „Jeden skutek jsem učinil, a všichni (se tomu divíte.22 Mojžíš) vám dal obřízku — ne že by byla od Mojžíše, nýbrž od otců — a vy obřezáváte člověka i v sobotu.23 Jestliže přijímá člověk obřízku v sobotu, aby nebyl porušen Mojžíšův zákon, proč se na mne zlobíte, že jsem v sobotu uzdravil celého člověka?24 Nesuďte podle zdání, ale suďte spravedlivým soudem.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: