Sobota před 8. nedělí po Zjevení Páně C – Ž 92, 1-4.12-15

2 Je dobré vzdávat Hospodinu díky a opěvovat tvé jméno, ó Nejvyšší,3 zvěstovat z rána tvé milosrdenství a v noci tvou věrnost 4 při desetistrunném nástroji, při harfě a (při znění lyry.) 12 Mé oko uvidí ty, kdo na mě číhají, mé uši uslyší o zlovolnících, kteří proti mně povstávají.13 Spravedlivý pokvete jako palma, bude růst jako cedr na Libanonu. 14 Jsou zasazeni v  domě Hospodinově, kvetou na nádvořích našeho Boha.15 I v šedinách budou plodní, budou zdatní a svěží,16 aby zvěstovali, že Hospodin, má skála, je přímý a ne v něm podlost.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: