Sobota před 8. nedělí po Zjevení Páně C – J 16, 1-4a

1 „Toto jsem vám pověděl, abyste nebyli pohoršeni. 2 Budou vás vylučovat ze synagogy; ano, přichází hodina, že se každý, kdo vás zabije, bude domnívat, že koná svatou službu Bohu.3 A to budou činit, protože nepoznali Otce ani mne.4 Ale toto jsem vám pověděl, abyste, až ta hodina přijde, měli v paměti, že jsem vám [to] řekl.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: