Sobota před 8. nedělí po Zjevení Páně C – Iz 30, 8-17

8 Teď jdi a zapiš to (před nimi) na tabulku a na listinu to zaznamenej, ať je to pro budoucí dny jako svědectví až navěky.9 Neboť to je vzpurný lid, prolhaní synové, synové neochotní poslouchat Hospodinův zákon.10 Říkají vidoucím: Nehleďte, a prorokům: Neprorokujte nám správné věci, říkejte nám hladká slova, prorokujte klamy. 11 Ustupte z cesty, uhněte ze stezky, přestaňte nám mluvit o Svatém Izraele!12 Proto toto praví Svatý Izraele: Protože jste zavrhli toto slovo a spoléháte na útlak a vychytralost a o to se opíráte,13 proto vám tato vina bude jako trhlina zapříčiňující pád, která se rozšiřuje ve vysoké hradbě, jejíž zkáza přijde náhle, v okamžiku. 14 Rozbije se tak, jako když se dočista rozbije hrnčířův džbán, rozdrcen bez lítosti, takže se v té drti nenajde ani střep k shrnutí ohně z ohniště nebo k nabrání vody z louže.15 Neboť toto řekl Panovník Hospodin, Svatý Izraele: V návratu a klidu budete zachráněni, v utišení a v důvěře bude vaše síla. Ale nechtěli jste. 16 Řekli jste: Ne, ale budeme utíkat na koních — proto budete utíkat — a: Pojedeme na rychlonohých — proto vaši pronásledovatelé budou rychlonozí.17 Tisíc bude utíkat před válečným pokřikem jediného, před pokřikem pěti utečete, dokud nezůstanete jako žerď na vrcholku hory a jako korouhev na návrší.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: