Sobota před 7. nedělí velikonoční A – J 8, 21-30

21[Ježíš] jim opět řekl: „Já odcházím; budete mne hledat, ale zemřete ve svém hříchu. Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete.“ 22Židé říkali: „Chce se snad zabít, že říká: ‚Kam já odcházím, tam vy přijít nemůžete‘?“ 23I říkal jim: „Vy jste zdola, já jsem shůry. Vy jste z tohoto světa, já nejsem z tohoto světa. 24Proto jsem vám řekl, že zemřete ve svých hříších. Jestliže neuvěříte, že (Já jsem), zemřete ve svých hříších.“ 25Říkali mu: „Kdo jsi ty?“ Ježíš jim řekl: (Co vám od počátku říkám.) 26Mnoho mám o vás mluvit a soudit; ale ten, který mne poslal, je pravdivý, a já mluvím ve světě to, co jsem slyšel od něho.“ 27Nepoznali, že k nim mluvil o Otci. 28Ježíš [jim] řekl: „Až vyvýšíte Syna člověka, tehdy poznáte, že (Já jsem)že sám od sebe nečiním nic, ale mluvím tak, jak mě naučil [můj] Otec. 29A ten, kdo mne poslal, je se mnou; nezanechal mne samotného, protože já stále činím to, co se jemu líbí.“ 30Když toto mluvil, mnozí v něho uvěřili.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: