Sobota před 7. nedělí po Zjevení Páně A – Mt 7,1-12

1„Nesuďte, abyste (nebyli souzeni). 2Neboť jakým soudem soudíte, takovým budete souzeni, a jakou měrou měříte, takovou vám bude naměřeno. 3Proč tedy hledíš na třísku v oku svého bratra, ale trámu ve svém oku si nevšímáš? 4Anebo jak můžeš říkat svému bratru: ‚Dovol, ať vyjmu třísku z tvého oka‘, a hle, ve tvém oku je trám? 5Pokrytče, nejprve vyjmi trám ze svého oka, a pak jasně uvidíš, jak vyjmout třísku z oka svého bratra. 6Nedávejte psům, co je svaté, a neházejte své perly před svině, aby je snad nohama nepošlapaly, neotočily se a neroztrhaly vás.“ 7„Žádejte, a bude vám dáno; hledejte, a naleznete; tlučte, a bude vám otevřeno. 8Neboť každý, kdo žádá, dostává, a kdo hledá, nalézá a tomu, kdo tluče, bude otevřeno. 9Kdo z vás je takový člověk, který podá svému synu kámen, když ho požádá o chléb? 10Nebo mu podá hada, když ho požádá o rybu? 11Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše dá dobré věci těm, kteří ho žádají, váš Otec, který je v nebesích! 12Všechno, co byste chtěli, aby lidé činili vám, čiňte i vy jim; neboť to je (Zákon a Proroci.“)

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: