Sobota před 6. nedělí velikonoční C – Přís 2, 9-15

9Tehdy porozumíš spravedlnosti, právu a přímosti, každé dobré stezce, 10neboť moudrost vstoupí do tvého srdce a poznání tvou duši potěší; 11rozvaha bude tebe chránit, rozumnost tě bude střežit. 12Vysvobodí tě od zlé cesty, od člověka, který mluví obojace, 13od těch, kteří opouštějí přímé stezky, aby chodili po temných cestách, 14od těch, kdo mají z páchání zla radost a nad zlými obojakostmi kdo jásají, 15jejichž cesty jsou křivolaké, kteří bloudí na svých stezkách.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: