Sobota před 6. nedělí velikonoční B – Mk 10, 42-45

42Ježíš si je zavolal a řekl jim: „Víte, že ti, kteří se zdají být vládci pohanů, panují nad nimi a jejich velcí nad nimi vykonávají svou svrchovanou moc. 43Avšak ne tak je tomu mezi vámi, ale kdo by se chtěl mezi vámi stát velkým, bude vaším služebníkem; 44a kdo by chtěl být mezi vámi první, bude otrokem všech. 45Vždyť ani Syn člověka nepřišel, aby si nechal posloužit, ale aby posloužil a dal svůj život jako výkupné za mnohé.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: