Sobota před 6. nedělí velikonoční A – J 14, 27-29

27Pokoj vám zanechávám, svůj pokoj vám dávám; ne jako dává svět, já vám dávám. Ať se vaše srdce nechvěje a není bázlivé. 28Slyšeli jste, že jsem vám řekl: ‚Odcházím a přijdu k vám.‘ Kdybyste mě milovali, zaradovali byste se, že jdu k Otci, neboť Otec je větší než já. 29 Řekl jsem vám to nyní, dříve než se to stane, abyste uvěřili, až se to stane.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: