Sobota před 6. nedělí velikonoční A – Gn 8, 13-19

13V šestistém prvém roce života Noeho v prvním dni prvního měsíce voda ze země začala osychat. Noe sundal příkrov archy a viděl, hle, povrch země osychal. 14Ve druhém měsíci, ve dvacátém sedmém dni měsíce země vyschla. 15I promluvil Bůh k Noemu: 16Vyjdi z archy ty a s tebou tvá žena i tvoji synové a ženy tvých synů. 17Vyveď s sebou všechno živé, co je s tebou ze všeho tvorstva: ptactvo, dobytek a všechny plazy pohybující se na zemi; ať se na zemi hemží, rozplodí se a rozmnoží se na zemi. 18A Noe vyšel a s ním jeho synové, jeho žena i ženy jeho synů. 19Všechna zvěř, všichni plazi a všichni létavci — všechno, co se hýbe na zemi — vyšli podle svých čeledí z archy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: