Sobota před 6. nedělí po Zjevení Páně B – Lv 14, 21-32

21Jestliže je chudý a jeho prostředky nestačí, vezme jednoho beránka k oběti za vinu jako mávanou oběť, aby za něj vykonal obřad smíření, a jednu desetinu jemné mouky namísenou s olejem k přídavné oběti a log oleje. 22Dvě hrdličky nebo dvě holoubata, jak stačí jeho prostředky; a bude jedno na oběť za hřích a druhé na zápalnou oběť. 23Osmého dne je přinese knězi ke vchodu do stanu setkávání před Hospodina ke svému očištění. 24Kněz vezme beránka k oběti za vinu a log oleje a zamává s nimi před Hospodinem jako mávanou obětí. 25Když zabije beránka k oběti za vinu, vezme kněz trochu krve z oběti za vinu a dá na lalůček pravého ucha toho, kdo je očišťován, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy. 26Trochu oleje vyleje kněz do své levé dlaně 27a sedmkrát stříkne před Hospodinem pravým prstem z oleje, který na levé dlani. 28Potom dá kněz trochu oleje, který na dlani, na lalůček pravého ucha toho, kdo je očišťován, na palec jeho pravé ruky a na palec jeho pravé nohy, na místo, kde je krev z oběti za vinu. 29Zbývající olej, který na dlani, dá kněz na hlavu toho, kdo je očišťován. Tak za něj vykoná obřad smíření před Hospodinem. 30Pak připraví jednu z hrdliček nebo jedno z holoubat, na které stačí jeho prostředky, 31 jak stačí jeho prostředky, jedno jako oběť za hřích a druhé jako zápalnou oběť spolu s přídavnou obětí. Tak kněz vykoná před Hospodinem obřad smíření za toho, kdo je očišťován. 32Toto je zákon pro toho, kdo je postižen ranou malomocenství a jehož prostředky nestačí na jeho očištění.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: