Sobota před 5. nedělí velikonoční B – Mk 4, 30-32

30A Ježíš říkal: „K čemu přirovnáme Boží království nebo jakým podobenstvím je znázorníme? 31Je jako zrno hořčice. Když je zaseto do země, je menší než všechna semena na zemi. 32A když je zaseto, vzchází a stává se větším než všechny zahradní byliny a vytváří velké ratolesti, takže v jeho stínu mohou hnízdit nebeští ptáci.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: