Sobota před 5. nedělí v době postní B – Hab 3, 2-13

2Hospodine, slyšel jsem zprávu o tobě; bojím se, Hospodine, o tvé dílo. Obnov jej v těchto letech, dej ho poznat v těchto letech; v nepokoji pamatuj na slitování. 3Bůh přichází z Témanu, Svatý z hory Páranu. Jeho nádhera přikryla nebesa, jeho chvála naplnila zemi. 4Jeho zář je jako svítání, paprsky šlehají z jeho ruky, tam se skrývá jeho síla. 5Před ním jde mor, v jeho stopách táhne nákaza. 6Zůstane stát a zatřese zemí, pohlédne a národy se chvějí; odvěká pohoří se tříští, dávná návrší klesají, jde dávnou cestou. 7 Vidím, že stany Kúšanců jsou vystaveny zkáze, stanové plachty v midjánské zemi se třesou. 8 Cožpak proti řekám, Hospodine, zdali proti řekám plane tvůj hněv, zdali proti moři tvé rozhořčení, že jedeš na svých koních, na svých vítězných vozech? 9Holý a připravený je tvůj luk. Vysíláš své šípy. Řekami rozděluješ zemi. 10Hory tě zahlédnou a svíjejí se, příval vody se valí, hlubina vydala svůj hlas, vysoko zvedá své ruce. 11Slunce i měsíc vejdou do svého obydlí, odejdou v jasu tvých šípů, v záři tvého blýskavého kopí. 12S rozhořčením projdeš zemi, v hněvu pošlapeš národy. 13Vyjdeš k záchraně svého lidu, k záchraně svého pomazaného; srazíš hlavu z ničemova domu, obnažíš ho od paty až k šíji.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: