Sobota před 4. nedělí velikonoční C – L 12, 29-32

(Ježíš řekl svým učedníkům:) 29Ani vy nehledejte, co byste jedli a co byste pili, a nezneklidňujte se tím. 30Toto všechno horlivě hledají národy tohoto světa. Váš Otec ví, že to potřebujete. 31Hledejte však jeho království, a toto vám bude přidáno. 32Neboj se, malé stádečko, neboť vašemu Otci se zalíbilo dát vám království.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: