Sobota před 4. nedělí velikonoční B – Mk 6, 30-34

30Apoštolové se shromáždili k Ježíšovi a oznámili mu všechno, co činili i co učili. 31 Řekl jim: „Pojďte vy sami stranou na opuštěné místo a trochu si odpočiňte.“ Mnozí totiž stále přicházeli a odcházeli, neměli ani čas se najíst. 32Odjeli tedy v lodi do ústraní na opuštěné místo. 33Mnozí je uviděli odjíždět a poznali je; seběhli se tam pěšky ze všech měst a předešli je. 34 Když vystoupil a uviděl veliký zástup, byl nad nimi hluboce pohnut, protože byli jako ovce, které nemají pastýře. A začal je učit mnohým věcem.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: