Sobota před 4. nedělí po Zjevení Páně B – Mt 8,28 – 9,1

28A když se Ježíš dostal na druhou stranu do krajiny Gadarenských, setkali se s ním dva démonizovaní, kteří vyšli z hrobů. Byli velmi nebezpeční, takže tou cestou nemohl nikdo projít. 29A hle, zakřičeli: „Co je ti po nás, Ježíši, Synu Boží? Přišel jsi sem, abys nás trýznil před ustanoveným časem?“ 30Daleko od nich se páslo stádo mnoha vepřů. 31Démoni ho prosili: „Jestliže nás vyháníš, pošli nás do toho stáda vepřů!“ 32Řekl jim: „Jděte!“ Oni vyšli a odešli do vepřů; a hle, celé stádo vepřů se zřítilo po svahu do moře a zahynulo ve vodách. 33Pasáci utekli, a když přišli do města, vyprávěli všechno, i to o těch démonizovaných. 34A hle, celé město vyšlo naproti Ježíšovi; a když ho spatřili, poprosili ho, aby odešel z jejich území. 1Ježíš vstoupil na loď, přeplavil se a přišel do svého města.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: