Sobota před 4. nedělí po Zjevení Páně A – Mi 3, 1-4

1Řekl jsem: Slyšte, předáci Jákobovi, vůdcové domu izraelského. Což nemáte znát právo?   2Nenávidíte dobro a milujete zlo, rvete z nich kůži a maso z jejich kostí.   3Ano, jedí maso mého lidu, kůži z nich svlékají, jejich kosti lámou. Kouskují je jako do hrnce, jako maso do kotle.   4Potom budou volat k Hospodinu, ale neodpoví jim, v ten čas skryje před nimi svou tvář, protože páchali zlé činy.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: