Sobota před 4. nedělí po Zjevení Páně A – J 13, 31-35

31Když Juda vyšel ven, Ježíš řekl: „Nyní byl Syn člověka oslaven a Bůh byl oslaven v něm.   32Jestliže byl Bůh oslaven v něm, oslaví Bůh i jeho v sobě a oslaví ho hned.   33Dítky, ještě krátce jsem s vámi. Budete mne hledat, a jako jsem řekl Židům, tak i vám nyní říkám: ‚Kam jdu já, tam vy přijít nemůžete. ‘   34Dávám vám nové přikázání, abyste se navzájem milovali; jako já miluji vás, abyste se i vy navzájem milovali.   35Podle toho všichni poznají, že jste moji učedníci, budete-li mít lásku jedni k druhým.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: