Sobota před 34. nedělí v mezidobí C – L 18, 15-17

15K Ježíšovi přinášeli i nemluvňata, aby se jich dotýkal. Když to uviděli učedníci, kárali je. 16Ježíš si je zavolal a řekl: „Nechte děti přicházet ke mně a nebraňte jim, neboť takovým patří Boží království. 17Amen, pravím vám, kdo nepřijme Boží království jako dítě, jistě do něho nevstoupí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: