Sobota před 33. nedělí v mezidobí B – Mk 12, 1-12

1Ježíš začal mluvit v podobenstvích. „Jeden člověk vysadil vinici, obehnal zdí, vykopal jámu pro lis, vystavěl věž, pronajal ji vinařům a odcestoval. 2 V stanovený čas poslal k vinařům otroka, aby převzal od vinařů díl z úrody vinice. 3Chytili ho, zbili a poslali s prázdnou. 4Znovu k nim poslal jiného otroka a toho zranili na hlavě a potupili. 5Poslal jiného, toho zabili; poslal i mnoho dalších, z nichž některé bili, jiné zabíjeli. 6Měl ještě jednoho, svého milovaného syna. Naposled k nim poslal jeho a říkal: ‚ Zastydí se před mým synem. ‘ 7Ti vinaři si však řekli: ‚To je dědic. Pojďte, zabijme ho a dědictví bude naše.‘ 8A chytili ho, zabili a vyhodili ho ven z vinice. 9Co tedy učiní pán vinice? Přijde, zahubí ty vinaře a vinici dá jiným. 10Ani toto Písmo jste nečetli: ‚Kámen, který stavitelé po prozkoumání zavrhli, ten se stal hlavou úhlu. 11Od Pána se to stalo a je to podivuhodné v našich očích‘?“ 12Chtěli se ho zmocnit, ale báli se zástupu. Poznali totiž, že to podobenství řekl proti nim. I opustili ho a odešli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: