Sobota před 32. nedělí v mezidobí B – Rt 4, 18-22

18A toto je rodopis Peresův: Peres zplodil Chesróna, 19Chesrón zplodil Ráma, Rám zplodil Amínadaba, 20Amínadab zplodil Nachšóna, Nachšón zplodil Salmu, 21Salmón zplodil Bóaza, Bóaz zplodil Obéda, 22Obéd zplodil Jišaje, Jišaj zplodil Davida. // Narození Samuela

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: