Sobota před 31. nedělí v mezidobí C – Ab 2, 5-11

5Ano, víno podvede pyšného muže, nemá stání; otvírá svůj chřtán jako podsvětí, je nenasytný jako smrt; posbíral k sobě všechny národy, shromáždil k sobě všechny lidi. 6Což o něm tito všichni nepronesou pořekadla, podobenství a hádanky? Bude se říkat: Běda tomu, kdo množí, co není jeho — jak dlouho to potrvá? — tomu, kdo se obohacuje vydíráním. 7Což nepovstanou v okamžiku tvoji věřitelé, neproberou se ti, kdo tě děsí, a nestaneš se jejich kořistí? 8Protože jsi vyplenil mnohé národy, všechny zbylé národy vyplení tebe — za prolitou lidskou krev a násilí spáchané na zemích, městech a všech jejich obyvatelích. 9Běda tomu, kdo hrabe pro svůj dům nekalý zisk, aby si vysoko postavil své hnízdo, a tak byl vysvobozen z moci zla. 10Připravil jsi hanbu pro svůj dům, zničil jsi mnohé národy, hřešil jsi proti své duši. 11Vždyť kámen ze zdi bude křičet a odpoví mu trám z krovu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: