Sobota před 31. nedělí v mezidobí A – Mt 23, 13-28

13„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože zavíráte království Nebes před lidmi; sami totiž nevstupujete, a (těm, kdo by chtěli vstoupit,) vstoupit nedovolujete. 14Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože vyjídáte domy vdov a okázale dlouho se modlíte; proto vezmete těžší odsouzení.15„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože obcházíte moře i souš, abyste získali jednoho proselytu; a když se jím stane, děláte z něho syna Gehenny, dvakrát horšího, než jste sami.“ 16„Běda vám, slepí vůdcové! Říkáte: ‚Kdo by učinil přísahu při svatyni, nic to neznamená; ale kdo by učinil přísahu při zlatu svatyně, je vázán.‘ 17Blázni a slepci, co je větší: zlato, nebo svatyně, která to zlato posvětila? 18A ‚kdo by učinil přísahu při oltáři, nic to neznamená, ale kdo by vyslovil přísahu při daru, který je na něm, je vázán.‘ 19Blázni a slepci, co je větší: dar, nebo oltář, který ten dar posvěcuje? 20Kdo tedy přísahá při oltáři, přísahá při něm i při všem, co je na něm. 21A kdo přísahá při svatyni, přísahá při ní i při Tom, kdo v ní přebývá. 22A kdo přísahá při nebi, přísahá při trůnu Božím i při Tom, který na něm sedí.“ 23„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože dáváte desátky z máty, kopru a kmínu, ale zanedbali jste závažnější věci Zákona: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba udělat a tamto nezanedbávat. 24Slepí vůdcové! Cedíte komára, ale velblouda polykáte.“ 25„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože čistíte číše a mísy zvnějšku, ale uvnitř jsou plné chamtivosti a nezdrženlivosti. 26Slepý farizeji! Napřed vyčisti vnitřek číše [a mísy], aby se stal čistým i jejich zevnějšek.“ 27„Běda vám, učitelé Zákona a farizeové, pokrytci, protože se podobáte obíleným hrobům, které se zvenčí zdají pěkné, ale uvnitř jsou plné kostí mrtvých a veškeré nečistoty. 28Tak i vy se navenek zdáte lidem spravedliví, ale uvnitř jste plni pokrytectví a bezzákonnosti.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: