Sobota před 30. nedělí v mezidobí B – Mk 8, 22-26

22Pak přišli do Betsaidy. Přivedli k němu slepého a žádali ho, aby se ho dotkl. 23Ježíš uchopil ruku toho slepého, vyvedl ho z vesnice, a když plivl do jeho očí a vložil na něho ruce, tázal se ho: „Vidíš něco?“ 24On vzhlédl a říkal: „Vidím lidi, vidím je jako stromy, a chodí.“ 25Pak opět vložil ruce na jeho oči a on prohlédl, jeho zrak byl obnoven a viděl všechno zřetelně. 26A poslal ho domů se slovy: „Do vesnice teď nevstupuj ani to nikomu ve vesnici neřekni!“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: