Sobota před 3. nedělí velikonoční C – L 14, 12-14

12Říkal také tomu, který ho pozval: „Když pořádáš oběd nebo večeři, nevolej své přátele ani své bratry ani své příbuzné ani bohaté sousedy, aby tě snad také nepozvali, a tak by se ti dostalo odplaty. 13Ale když pořádáš hostinu, zvi chudé, zmrzačené, chromé a slepé, 14a budeš blahoslavený, protože nemají, čím ti odplatit; bude ti odplaceno při zmrtvýchvstání spravedlivých.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: