Sobota před 3. nedělí v době postní A – J 4, 1-6

1Když se Pán dověděl, že farizeové uslyšeli, že on získává a křtí více učedníků než Jan 2 — ačkoli Ježíš sám nekřtil, nýbrž jeho učedníci — 3opustil Judsko a odešel opět do Galileje. 4Musel však projít Samařskem. 5 Přišel tedy do samařského města zvaného Sychar, blízko pozemku, který dal Jákob svému synu Josefovi. 6Tam byl Jákobův pramen. Ježíš, unaven cestou, se posadil u toho pramene. Bylo kolem poledne.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: