Sobota před 3. nedělí po Zjevení Páně B – Ž 62, 5-12

5Pořád se radí, jak ho připravit o čest. Oblíbili si lež, svými ústy žehnají, avšak v nitru proklínají. 6Jen se ztiš před Bohem, má duše, vždyť od něj je má naděje. 7Jen on je má skála a spása, můj nepřístupný hrad — nepohnu se. 8V Bohu je má spása a sláva, on je má pevná skála — v Bohu mám útočiště. 9Lidé, doufejte v něj v každý čas, vylévejte před ním své srdce — Bůh je naše útočiště. 10Synové Adamovi jsou jen vánek, synové lidští jen zdání. Na misce vah stoupají vzhůru, dohromady jsou lehčí než vánek. 11Nespoléhejte na útlak a na loupení, nestaňte se marností! I kdyby majetku přibývalo, nepřikládejte k tomu srdce! 12Bůh promluvil jednou a já jsem slyšel toto dvojí: že Bohu patří moc.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: