Sobota před 3. nedělí po Zjevení Páně B – L 10, 13-16

13„Běda tobě, Chorazin! Běda tobě, Betsaido! Protože kdyby se byly v Týru a Sidónu staly ty mocné činy, které se staly ve vás, dávno by seděli v žíni a popelu a učinili pokání. 14Ale Týru a Sidónu bude na soudu snesitelněji než vám. 15A ty, Kafarnaum, budeš snad vyvýšeno až do nebe? Až do podsvětí sestoupíš! 16Kdo slyší vás, slyší mne, a kdo odmítá vás, odmítá mne; kdo odmítá mne, odmítá toho, který mne poslal.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: