Sobota před 3. nedělí po Zjevení Páně B – Jr 20, 14-18

14 je proklet den, ve kterém jsem byl zrozen; ať není požehnán den, kdy mě má matka porodila. 15 je proklet muž, který přinesl mému otci zprávu: Narodil se ti syn, chlapec a udělal mu tím velikou radost. 16Ať je ten muž jako města, která Hospodin vyvrátil a neslitoval se; slyší ráno volání o pomoc a v polední čas křik, 17protože mě neusmrtil hned v matčině lůně; má matka by se mi stala mým hrobem a její lůno by zůstalo navěky těhotné. 18Proč jsem vyšel z matčina lůna? Abych viděl trápení a žal a mé dny minuly v hanbě?

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: