Sobota před 3. nedělí adventní C – L 1, 57-66

57Alžbětě se naplnila doba k jejímu porodu, i porodila syna. 58Její sousedé a příbuzní uslyšeli, že jí Pán učinil své veliké milosrdenství, a radovali se spolu s ní. 59I stalo se, že osmého dne přišli chlapce obřezat a chtěli ho nazvat podle jména jeho otce Zachariáš. 60A jeho matka odpověděla: „Ne, ale bude se jmenovat Jan.“ 61Řekli jí: „Z tvého příbuzenstva není nikdo, kdo se tak jmenuje.“ 62 Dávali znamení jeho otci, jak by si přál, aby bylo dítě nazýváno. 63Požádal o tabulku a napsal: ‚Jeho jméno je Jan.‘ A všichni se podivili. 64Ihned se otevřela jeho ústa a jeho jazyk se uvolnilon mluvil a dobrořečil Bohu. 65Na všechny, kdo žili v jejich sousedství, padl strach a po celém judském pohoří se mluvilo o všech těchto událostech. 66A všichni, kteří to uslyšeli, si to uložili ve svém srdci a říkali: „Co z toho dítěte bude?“ A Pánova ruka byla s ním.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: