Sobota před 29. nedělí v mezidobí C – Ž 119, 97-104

97Jak jsem si zamiloval tvůj zákon! Celý den o něm rozjímám. 98Tvé příkazy mě činí moudřejším nad mé nepřátele — navěky jsou mé. 99Jednám rozumněji než všichni mí učitelé, neboť rozjímám o tvých svědectvích. 100Pochopil jsem víc než starci, protože střežím tvá přikázání. 101Před každou zlou stezkou jsem zdržel své nohy, abych zachoval tvé slovo. 102Neodchýlil jsem se od tvých nařízení, neboť tys mě vyučil. 103Jak příjemné jsou mému patru tvé řeči, mým ústům jsou sladší než med. 104Díky tvým přikázáním jsem mnohému porozuměl, proto nenávidím každou stezku klamu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: