Sobota před 29. nedělí v mezidobí B – Jb 39, 1-30

1Znáš snad čas porodu skalních kozorožců? Střežíš laň, když se svíjí v porodních bolestech? 2Počítáš měsíce, kdy jsou březí, znáš čas jejich porodu? 3Skloní se, vrhnou svá mláďata, zbaví se svých bolestí. 4Jejich mláďata sílí, rostou v přírodě. Pak odejdou a  se k nim nevrátí. 5Kdo propustil divokého osla na svobodu, kdo rozvázal pouta stepního osla, 6kterému jsem dal pustinu za obydlí a slatinu za příbytky? 7Městskému ruchu se vysmívá, neslyší povely poháněče. 8Na horách si hledá svou pastvu, pátrá po jakékoliv zeleni. 9Bude ti snad chtít sloužit divoký tur? Zdalipak přenocuje u tvého žlabu? 10Přivážeš snad divokého tura popruhem k brázdě? Zdalipak bude za tebou údolí vláčet? 11Spolehneš se snad na něho, protože velkou sílu, a přenecháš mu svou námahu? 12Uvěříš mu snad, že tvé zrno sveze a shromáždí na tvé humno? 13Křídlo pštrosice vesele mává; je to snad čapí peruť s peřím? 14Vždyť svá vejce nechává na zemi, dává je zahřívat na hlíně. 15Zapomíná, že je může rozmáčknout noha, pošlapat polní zvěř. 16Se svými mláďaty zachází tvrdě, jako by jí nepatřila, beze strachu z marnosti své námahy, 17protože Bůh jí odepřel moudrost a nedal jí podíl na rozumnosti. 18Když se vymrští do výše, vysmívá se koni a jeho jezdci. 19Dáš snad koni udatnost, oblékneš snad hřívou jeho šíji? 20Naučíš ho snad skákat jako kobylku? Z jeho majestátního frkání jde hrůza. 21V údolí hrabe nohama a raduje se ze své síly, vytáhne vstříc zbraním. 22Vysmívá se strachu, neděsí se a neustoupí před mečem. 23Toulec chřestí proti němu, kopí a srpáč se blyští. 24S duněním a burácením dusá zemi, nedá se zadržet, když zazní zvuk beraního rohu. 25Kdykoli sytě zazní beraní roh, spokojeně zařehtá, zdálky větří boj, hromování velitelů a válečný pokřik. 26Cožpak sokol podle tvé rozumnosti létá a rozprostírá křídla k jihu? 27Zdalipak se orel vznáší na tvůj příkaz, takže vysoko staví své hnízdo? 28Sídlí na skále, nocuje na skalním výběžku jako v pevnosti. 29Odtamtud slídí za potravou, jeho oči ji vidí z daleka. 30Jeho mláďata hltají krev a na místě, kde jsou pobití, tam je i on.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: