Sobota před 27. nedělí v mezidobí C – Pl 3, 19-26

19Pamatuj na mé soužení a mé bezdomovství, na pelyněk a jed. 20Má duše na to stále pamatuje a klesá ve mně. 21To si připomínám v mysli, proto mám naději. 22Je to Hospodinovo milosrdenství, že jsme nezahynuli, neboť nepominulo jeho slitování. 23Je nová každé ráno, tvá věrnost je velká. 24Mým podílem je Hospodin, říká má duše, proto v něm mám naději. 25Hospodin je dobrý k tomu, kdo na něho očekává, k člověku, jenž ho hledá. 26Je dobré, aby člověk měl naději a mlčky čekal na Hospodinovu záchranu.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: