Sobota před 27. nedělí v mezidobí B – L 16, 14-18

14Toto všechno slyšeli i farizeové, kteří byli lakomí, a vysmívali se mu. 15Řekl jim: „Vy jste ti, kteří se před lidmi dělají spravedlivými, Bůh však zná vaše srdce; neboť co je u lidí vznešené, je před Bohem ohavnost. 16Zákon a Proroci až do Jana; od té chvíle se zvěstuje Boží království a každý je do něho naléhavě zván. 17Je však snadnější, aby pominuly nebe a země, než aby padla jedna čárka Zákona. 18Každý, kdo propouští svou ženu a žení se s jinou, cizoloží, a kdo se žení s tou, kterou muž propustil, cizoloží.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: