Sobota před 27. nedělí v mezidobí A – Ex 23, 10-13

10Šest let budeš osévat svou zemi a sklízet její úrodu, 11ale sedmého ji necháš ladem a nebudeš ji sklízet. Budou z ní jíst chudí ze tvého lidu a to, co po nich zbude, sežere polní zvěř. Tak naložíš i se svou vinicí a olivovým hájem. 12Šest dní budeš konat své dílo, a sedmého dne přestaneš, aby odpočinul tvůj býk i tvůj osel. Oddechne si i syn tvé otrokyně a příchozí. 13Dávejte pozor na všechno, co jsem vám řekl. Jméno cizích bohů nebudete připomínat, nebude slyšet ze tvých úst.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: