Sobota před 26. nedělí v mezidobí C – L 9, 43b-48

43Zatímco se všichni podivovali nad tím vším, co činil, Ježíš řekl svým učedníkům: 44„Vložte si do svých uší tato slova: Syn člověka bude vydán do rukou lidí.“ 45Oni však tomuto výroku nerozuměli, byl před nimi zahalen, aby jej nepochopili; a báli se ho na tento výrok zeptat. 46Napadla je myšlenka, kdo že je z nich největší. 47Protože Ježíš znal uvažování jejich srdce, uchopil dítě, postavil je vedle sebe 48a řekl jim: „Kdo by přijal toto dítě na základě mého jména, mne přijímá, a kdo by přijal mne, přijímá toho, který mne poslal. Neboť kdo je nejmenší mezi vámi všemi, ten je veliký.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: