Sobota před 25. nedělí v mezidobí C – Mk 12, 41-44

41Ježíš se posadil proti pokladnici a pozoroval, jak zástup vhazuje do pokladnice měděné mince. A mnozí bohatí vhazovali hodně. 42A přišla jedna chudá vdova a vhodila do ní dvě lepta, což je kvadrans. 43Přivolal své učedníky a řekl jim: „Amen, pravím vám, že tato chudá vdova dala víc než všichni ostatní, kteří vhazovali do pokladnice. 44Všichni totiž dali ze svého přebytku, tato však ze svého nedostatku dala vše, co měla, celé svoje živobytí.“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: