Sobota před 25. nedělí v mezidobí B – Ž 1

1Blahoslavený je muž, který nežije podle rady ničemů, na cestě hříšníků se nezastaví a v zasedání posměvačů neusedne, 2ale oblíbil si Hospodinův zákon, nad jeho zákonem rozjímá ve dne i v noci. 3Bude jako strom zasazený u přívodů vody, který ve svůj čas přináší ovoce a listí mu neopadává a vše, co dělá, se daří. 4Ne tak ničemové. Ti jsou jako plevy odvívané větrem. 5Proto ničemové na soudu neobstojí, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých. 6Cestu spravedlivých totiž Hospodin zná, cesta ničemů se ztrácí.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: