Sobota před 22. nedělí v mezidobí A – Mt 8, 14-17

14 Když Ježíš přišel do Petrova domu, uviděl, že jeho tchyně leží a má horečku. 15Dotkl se její ruky a horečka ji opustila; i vstala a obsluhovala ho. 16 Když nastal večer, přinesli k němu mnoho démonizovaných; i vyhnal duchy slovem a všechny nemocné uzdravil, 17aby se naplnilo, co bylo řečeno skrze proroka Izaiáše: ‚On sám naše slabosti vzal a nemoci nesl.‘

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: