Sobota před 20. nedělí v mezidobí A – Mt 14, 34-36

34Přeplavili se a dorazili k zemi u Genezaretu. 35 Jakmile ho muži z toho místa poznali, poslali zprávu do celého okolí. Přinesli k němu všechny nemocné 36a prosili ho, aby se směli jen dotknout třásní jeho šatu; a všichni, kdo se dotkli, byli uzdraveni.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: