Sobota před 2. nedělí v době postní C – Ž 118, 26-29

26Požehnaný, jenž přichází ve jménu Hospodinově! Žehnáme vám z Hospodinova domu. 27Hospodin je Bůh a svítí nám; važte sváteční oběti provazy k rohům oltáře. 28Ty jsi můj Bůh, budu ti vzdávat chválu. Můj Bože, budu tě vyvyšovat. 29Chválu vzdejte Hospodinu, protože je dobrý, vždyť jeho milosrdenství je věčné!

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: