Sobota před 2. nedělí v době postní C – Mt 23, 37-39

37„Jeruzaléme, Jeruzaléme, který zabíjíš proroky a kamenuješ ty, kteří jsou k tobě posláni, kolikrát jsem chtěl shromáždit tvé děti, tak jako slepice shromažďuje svá kuřata pod křídla, ale nechtěli jste. 38Hle, váš dům se vám zanechává pustý. 39Neboť pravím vám, od nynějška mne již neuvidíte, dokud neřeknete: ‚Požehnaný, který přichází ve jménu Pána!‘“

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: