Sobota před 2. nedělí v době postní B – Mk 8, 27-30

27Ježíš se svými učedníky vyšel do vesnic Cesareje Filipovy. Cestou se svých učedníků ptal: „Za koho mne lidé pokládají?“ 28Oni mu řekli: „Někteří za Jana Křtitele, jiní za Eliáše a jiní za jednoho z proroků.“ 29A on se jich tázal: „A za koho mne pokládáte vy?“ Petr mu odpovídá: „Ty jsi Mesiáš.“ 30 Přísně jim domluvil, aby to o něm nikomu neříkali.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: