Sobota před 2. nedělí po Zjevení Páně B – 1 Sa 2, 21-25

21Hospodin navštívil Chanu, otěhotněla a porodila tři syny a dvě dcery. Chlapec Samuel vyrůstal s Hospodinem. 22Élí byl velmi starý. Slyšel o všem, co páchali jeho synové celému Izraeli, i o tom, že spávali s ženami, které konaly službu u vchodu do stanu setkávání. 23Řekl jim: Proč děláte takové věci? Od všeho tohoto lidu slyším o vašem zlém jednání! 24Ne, moji synové! To ne dobrá zpráva, která, jak slyším, koluje mezi Hospodinovým lidem. 25Jestliže člověk zhřeší proti člověku, přimluví se za něj Bůh. Ale jestliže někdo zhřeší proti Hospodinu, kdo se přimluví za něj? Ale neuposlechli svého otce, neboť Hospodin se rozhodl je usmrtit.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: