Sobota před 19. nedělí v mezidobí A – Gn 37, 5-11

5Jednou měl Josef sen a pověděl ho svým bratrům. Nenáviděli ho pak ještě více. 6Řekl jim: Poslechněte si prosím sen, který jsem měl. 7Hle, vázali jsme na poli snopy. Tu můj snop povstal a zůstal stát, a vaše snopy obcházely kolem a klaněly se mému snopu. 8Bratři mu řekli: Opravdu budeš nad námi kralovat? Skutečně nám budeš vládnout? A nenáviděli ho kvůli jeho snům a kvůli jeho slovům ještě více. 9Měl znovu jiný sen a vyprávěl ho svým bratrům: Hle, znovu jsem měl sen, a v něm se mi klanělo slunce, měsíc a jedenáct hvězd. 10Vyprávěl ho otci a bratrům. Otec ho okřikl: Jakýs to měl sen? Cožpak snad přijdeme já, tvá matka a tvoji bratři, abychom se ti klaněli k zemi? 11Bratři na něho žárlili, ale otec to zachovával v mysli.

Autor: WebAdmin
Publikováno:
Poslední úprava: